Sanace kanalizací - Doležal Ivan

Provádíme sanace kanalizací, opravy, výměny a výškové regulace. Dále nabízíme tesařské práce, stavby zahradní architektury, osazování obrubníků a pokládky zámkové dlažby.

66949742 ARES
DIČ CZ5407161221
Vznik 1998
Telefony 461 310 722
  • sanace kanalizací, bezvýkopové opravy kanalizací, opravy kanalizací, sanace vodohospodářských objektů, sanace kanalizačních šachet, rekonstrukce kanalizačních šachet, výstavba kanalizačních objektů, výšková regulace armatur, ČOV, sanace vodohospodářských staveb, sanace vodojemů, opravy poklopů, stavební činnosti, Ivan Doležal, sanace, sanace Doležal, opravy vodojemů, opravy šachet, kanalizace, stavební práce, výstavba kanalizací, výstavba ČOV, sanace kanalizačních objektů, sanace vodohospodářských objektů, bezvýkopové opravy stok, ruční opravy kanalizací, strojové opravy kanalizací, sanace šachet, opravy šachet, sanace šachet kanalizací, rekonstrukce šachet, opravy šachtových poklopů, výměny šachtových poklopů, opravy šachtových poklopů, zvědnutí kanalizačních poklopů, opravy kanalizačních poklopů