Zapletal Radek, Mgr.

Poskytujeme celkové bezpečnostní poradenství (např. bezpečnostní audit organizace), pomoc při zavedení systému řízení jakosti dle ISO 9001 a interních auditech, vypracování komplexního personálního systému a veškeré personální poradenví. Školení PO, BOZP, ISO 9001 u organizací poskytujících služby.

Mgr. Radek Zapletal (majitel)
  • bezpečnostní poradenství, ISO 9001, školení, personalistika, BOZP, PO,