Základní umělecká škola Police nad Metují, okres Náchod

Vyučujeme ve třech oborech - hudebním, výtvarném a tanečním. Kromě samotné výuky jsme si stanovili ještě vyšší cíl – a tím je „Škola plná umění". Do naší ZUŠky rodiče přivádějí své děti, starší sourozenci ty mladší a stávající žáci své kamarády pro získání základů uměleckého vzdělání. K tomu je vedou tvůrčí pedagogové, kteří se o svůj obor zajímají a sami v něm dosahují výborných výsledků. Špičkové vybavení učebními pomůckami, hudebními nástroji a digitálními technologiemi vede k zavádění nejmodernějších výukových metod včetně nových multimediálních uměleckých oborů – nahrávání hudby, zvukové postprodukce, filmové a televizní tvorby, počítačové grafiky a animace. V hudebním oboru kromě výuky sólové hry a zpěvu působí i mnoho souborů a orchestrů, novinkou je výuka hudební i taneční improvizace. Zvyšující se počet žáků, kteří k nám přicházejí nebo jsou přiváděni za uměním a vzděláním vedl k vytvoření přípravek v rámci doplňkové činnosti školy. Mnozí absolventi se umělecké činnosti věnují profesionálně, ale všechny vedeme k tomu, aby se stali kulturními lidmi, kteří poznají, že dělat radost sobě i druhým prostřednictvím umění a tvorby je jedno z velikých životních dobrodružství.

62728814 ARES
Vznik 0
  • ZUŠ, základní umělecká škola, umění, tvorba, vzdělávání, grant, projekt, individuální, skupinová výuka, DVPP, výtvarný, taneční, hudební obor, hudba, vážná, klasická, moderní, jazz, improvizace, nauka, dechové, smyčcové nástroje, orchestry, pěvecké sbory, big, small, bejby band, elektronické zpracování, nahrávání, nahrávací studio, postprodukce, zvuk, cubase, finale, video, videostřih, avid, film, multimédia, fotografie, ateliér, počítačová grafika, animace, nová média, digitální, kresba, malba