Společné cesty - z.s.

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Hurdálkova 147, 547 01 Náchod Bezdlužná Ověřená firma

Poskytujeme vám registrovanou sociální službu – osobní asistence. Posláním naší služby je poskytovat pomoc lidem, kteří z důvodu vyššího věku, nemoci nebo různého postižení potřebují pomoc jiné osoby. Osobní asistenti pomáhají v domácnostech klientů i všude tam, kde se klient potřebuje pohybovat.

Recenze

5.0
★★★★★
★★★★★
1 Google recenzí
26597063 ARES
Vznik 2002
Mobily 727 919 937
Michaela Hamplová (sociální pracovník)
Tomáš Magnusek (ředitel)
Monika Vencbauerová (administrativa)
  • Společné cesty, neziskové organizace, sociální služby, registrované služby, osobní asistence, osobní asistenti, služba osobní asistence, pomoc při oblékání, pomoc při svlékání, pomoc při zajištění stravy, při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné činnosti, vzdělávací činnosti, aktivizační činnosti, procvičování chůze, cvičení orientace, dechová cvičení, procvičení těla, procvičování paměti, nácvik komunikačních dovedností, nácvik vlastnoručního podpisu, nácvik vlastnoručního psaní, sociální poradenství, základní sociální poradenství, doprovázení do školy, služby pro seniory, služby pro důchodce, služby pro nemocné, služby pro lidi s onemocněním, služby pro postižené, služby pro osoby s postižením
  • Jsme nezisková organizace provozující registrovanou sociální službu osobní asistence podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

    Naše služba je určena lidem vyššího věku, lidem s různým onemocněním a postižením, kteří nemohou žít běžným způsobem života a potřebují pomoc jiné osoby.

    Poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při zajištění stravy, při osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti, při vyřizování běžných i osobních záležitostí a dalších činnostech.