Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř

Provozujeme dětský domov, základní školu speciální, praktickou školu a školní jídelnu v klidné části města Jaroměř. Naše zařízení je rozděleno na ubytovací prostory pro dětský domov a prostory pro školní výuku, kde probíhá výuka i výchovně vzdělávací činnosti dětského domova.

48623733 ARES
Vznik 1995
Telefony 491 421 784
Mobily 603 363 092
Sociální sítě facebook.com , instagram.com
Mgr. Taťána Kánská (ředitelka)
  • speciální škola Jaroměř, dětský domov Jaroměř, dětské domovy, základní speciální školy, speciální školy, praktické školy, jednoleté praktické školy, mentální postižení, speciální pedagogika, praktická škola Jaroměř, školní jídelny
  • Dětský domov zajišťuje výkon ústavní výchovy a poskytuje péči dětem s nařízenou ústavní výchovou či dětem umístěným na základě předběžného opatření. Cílovou skupinou jsou děti od nástupu povinné školní docházky do 18 let, které nemají závažné poruchy chování. V případě prodloužené ústavní výchovy do 19 let, nebo do 26 let, pokud se připravují na budoucí povolání studiem.

    Základní škola speciální poskytuje základy vzdělání žákům se středním a těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením.

    Praktická škola jednoletá poskytuje střední vzdělání žákům s těžkým zdravotním postižením, kteří získali ucelené vzdělání na úrovni základní školy speciální.