JUDr. Jaroslava Moravcová

Advokátní kancelář je zaměřená na všechny druhy právních odvětví. Právní praxi máme zejména v oblasti občanského práva, obchodního práva, správního práva, trestního práva, pracovního práva, rodinného práva a finančního práva.

49320157 ARES
Vznik 1992
Telefony 604 695 958
JUDr. Jaroslava Moravcová (advokátka)
  • JUDr. Jaroslava Moravcová, rozvody, vypořádání manželů, společné jmění, ochrana spotřebitele, vymáhání pohledávek, smlouvy, právní delikty, přestupky, trestní řízení, právní poradenství, rodinné právo, trestní právo, pracovní právo, obchodní právo, sepisování kupní smlouvy, darovací smlouvy, advokát Pardubice, advokát, advokátní kancelář, oddlužnení, insolvence