AXIA CZ s.r.o.

3.4
★★★★★
★★★★★
(5)
Dolní Třešňovec 30, 563 01 Lanškroun Bezdlužná Ověřená firma

Poskytujeme vám komplexní služby v oblasti ekologie a energetiky. Nabízíme autorizované měření emisí, poradenské služby, integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) a výpočet poplatků. V AXIA CZ s.r.o. jsme specialisté na ochranu životního prostředí a odpadové hospodářství.

Recenze

3.4
★★★★★
★★★★★
5 Google recenzí
25956728 ARES
DIČ CZ25956728
Vznik 2001
Telefony 465 324 502
Mobily 777 717 671
Petr Marek (jednatel)
  • AXIA, měření emisí, autorizované měření emisí, obchodní činnost, ochrana životního prostředí, životní prostředí, odpadové hospodářství, řízení provozu kotelen, ekologizace uhelných kotelen, ekologie, energetika, provozování kotelen, útvar měření emisí, výroba tepla, kotelny, kogenerační jednotky, lakovny, galvanovny, povrchové úpravy, zpracování dřeva, slévárny, kovárny, chemické provozy, cukrovary, technologické provozy, měření účinnosti kotlů, měření spalovacích zařízení, seřízení spalovacího procesu, poradenství v energetice, útvar služeb, útvar energetiky, integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností, vyplnění ISPOP, zpracování ISPOP, ekologické služby, emise, kotle, teplárny
  • V AXIA CZ s.r.o. se specializujeme na autorizované měření emisí. Od Ministerstva životního prostředí jsme získali autorizaci k měření několika desítek typů látek.

    Změříme pro vás oxid dusíku, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, tuhé znečišťující látky, celkový organický uhlík, kovy, chlor a plynné anorganické sloučeniny chloru, plynné anorganické sloučeniny fluoru, těkavé kyanidy a silné anorganické kyseliny.

    Měření pro vás provádíme pomocí špičkových technologií a v souladu s příslušnými normami pro odběr a stanovení škodlivin v ovzduší a příručkou jakosti.