ENVICONS s.r.o.

5.0
★★★★★
★★★★★
(5)
Hradecká 569, 533 52 Pardubice Bezdlužná

Nabízíme projektové práce, dotační management a akreditované poradenství v oblastech vodního hospodářství a krajinného inženýrství – protipovodňová opatření, revitalizace vodních toků, výstavba, rekonstrukce a odbahňování a rybníků, protierozní opatření, výsadby zeleně. Zajišťujeme dozory staveb, zpracováváme odborné studie a expertízy.

Recenze

5.0
★★★★★
★★★★★
4 Google recenzí
5.0
★★★★★
★★★★★
1 Firmy.cz recenzí
27560015 ARES
Vznik 2009
Telefony 466 531 787
Mobily 724 708 680
Ing. Lukáš Řádek (jednatel společnosti)
Ing. Helena Vondrušková (manažerka zakázek, zástupce jednatele společnosti)
Ing. Kateřina Voříšková (projektová manažerka, asistentka)
  • rybníky, projektová činnost, protipovodňová opatření, odbahňování, úpravy toků, revitalizace, vodní hospodářství, dotace, projekty, inženýrská činnost, dozory staveb, studie, operační program životní prostředí, výsadby a ošetřování zeleně, poradenství, projektová dokumentace, projektový management, dotace na odbahění rybníka, povodně, blesková povodeň, retence vody, ochrana před povodní, povodňový plán, odtokové poměry, hydrotechnické výpočty, eroze půdy, vodní eroze, územní studie