Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, Broumov, třída Masarykova 246

Do našeho dětského domova, mateřské školy a školní jídelny přijímáme děti zpravidla ve věku od 0 - 26 let. Účelem domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovu, předběžným opatřením nebo přijatých na žádost rodičů se souhlasem příslušného odboru péče o dítě - jedná se zpravidla o děti, které nemají závažné poruchy chování. Kontakty najdete na našich internetových stránkách.

48623741 ARES
Vznik 2001
Telefony 491 523 591
Mobily 603 781 487
Mgr. Hana Židová (ředitelka)
Bc. Liana Cholevová (vedoucí THP)
  • dětský domov, mateřská škola, školní jídelna, Broumov, ústavní výchova, speciální pedagogika, logopedická péče, mateřská škola pro děti s vadami řeči