Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630

Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630 je úplná základní škola, která vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „Škola dětí“. Ve školním roce 2015/16 bude zajišťovat vzdělání pro necelých 350 žáků, počet žáků se od školního roku 2010/11 pravidelně zvyšuje, přesto není zcela naplněna kapacita školy.

00854379 ARES
Vznik 0
Mgr. Dana Krátká (ředitelka)
Monika Kroulíková (školní družina)
Mgr. Eva Jurčová (vedoucí bazénu)
Mgr. Jitka Stránská (výchovná poradkyně)
Mgr. Naděžda Semerádová (metodička prevence)
Mgr. Kamila Barlow (školní psycholog)
  • Základní škola Dobrovského, Základní škola Dobrovského kontakt, základní školy Lanškroun, základní škola, školy, školní družina, školní aktuality, projekty, školní jídelna, kroužky, školní knihovna, bazén, informace pro budoucí prvňáčky, přijímací řízení, výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, konzultační hodiny, škola online, technická výchova