Základní škola Rohovládova Bělá, okres Pardubice

Jsme úplná základní škola (1. - 9.) s bezbariérovým přístupem, dvěma odděleními školní družiny. Kromě krásné velké tělocvičny máme pro své žáky i učebnu PC s 22 žákovskými stanicemi (Win 7), novou "Školní knihovnu", učebnu Fy-Ch, Př-Z, Vv, Hv, Cvičnou kuchyň, Dílnu, Jazykovou učebnu a dvě interaktivní tabule. V celé školní budově Wi-Fi. V odpoledních hodinách jsou k dispozici volnočasové aktivity - kroužky (Florbal, Hip-hop, Záchranáři, Elektrotechnický kroužek, Keramika, Sborový zpěv) a pokud jste hudebně nadaní, funguje u nás odloučené pracoviště ZUŠ Přelouč, nabízíme výuku hry na dechové, klávesové nástroje a kytaru. V současné době mění školní budova postupně svoji podobu. Vybavení tříd a ostatních prostor je modernizováno, abychom se postupně přizpůsobili současným trendům. Pokud se pro naši školu rozhodnete, dostane se Vašemu dítěti kvalitního vzdělání - všichni učitelé mají plnou kvalifikaci a výsledky testování našich žáků jsou v rámci kraje nadprůměrné a umístění v okresních i krajských kolech soutěží a olympiád to potvrzují.

Jana Folprechtová (ředitelka)
Mgr. Romana Vondráčková (školní metodička prevence)
  • Základní škola Rohovládova Bělá, ZŠ Rohovládova Bělá, kontakt ZŠ Rohovládova Bělá, školní družina Rohovládova Bělá, školní knihovna Rohovládova Bělá, informace pro rodičem Rohovládova Bělá, kroužky Rohovládova Bělá, jídelníček ZŠ Rohovládova Bělá, lyžařský výcvik Rohovládova Bělá, fotogalerie ZŠ Rohovládova Bělá