Obecní úřad Ostřešany

Původní název vsi Wostřešany vznikl z patrně „vostrých střech“, kterých se zde nacházel hojný počet. Nejstarší známá zpráva o obci Ostřešanech jest ze dne 23. prosince 1340 v poslední vůli rytíře pana Arnošta z Pardubic, sepsané na zámku „Stará“ na Bydžovsku. Dle této poslední vůle rytíř Arnošt z Pardubice odkazuje Pardubice a některé vsi, mezi nimi též Ostřešany, svému synu Arnoštovi, který byl děkanem v Praze v hlavním chrámu Páně a později se stal prvním arcibiskupem pražským. V archivu českém (díl XVII.) jsou první zprávy o usedlících z Ostřešan z roku 1493. V tomto roce odvádělo vrchnosti ouroky 5 usedlíků. V roce 1515 bylo v Ostřešanech již 27 usedlíků, v roce 1563 30 usedlíků. Z knihy J. R. Stehlíka: Z naší kroniky – zápisy obce Ostřešan (vydána v r. 1938). Z urbáře z roku 1588 se dovídáme, že Ostřešany patřily k rychtě tuněchodské, která spravovala pouze dvě obce. Osřešany měly v těch letech 30 lidí osedlých. Urbář z roku 1651 zaznamenává, že Ostřešany mají rychtu. Rychta byla umístěna v místě dnešního čísla p. 11. Rychta ostřešanská obsáhla obce: Ostřešany, Drozdice, Žitím, Černá za Bory, Nemošice a Pardubičky. Z knihy J. R. Stehlíka: Z naší kroniky – zápisy obce Ostřešan (vydána v r. 1938) : Na svahu obecní stráně prýští četné prameny, které jsou upraveny v studánky, z nichž nejvydatnější jest studánka „V Rusku“, ležící východně od obce, jež prý zásobila celé ruské vojsko zde rozložené.

Mgr. Josef Vodrážka (starosta)
  • Ostřešany, obec Ostřešany, obecní úřad Ostřešany, kontakty Ostřešany, úřední deska Ostřešany, úřední hodiny Ostřešany, czech point Ostřešany, AFK Ostřešany, mateřská škola Ostřešany
Poslat poptávku Trasa do místa www.ostresany.cz 466 304 921 obec.ostresany@seznam.cz

Otevírací doba

Otevřeno od 13:00
  • Pondělí 9:00 – 13:00
  • Úterý Zavřeno
  • Středa 13:00 – 18:00
  • Čtvrtek Zavřeno
  • Pátek Zavřeno
  • Sobota Zavřeno
  • Neděle Zavřeno