Mateřská škola Duha Pardubice-Popkovice a Staré Čívice

Mateřská škola. Škola pracuje podle vzdělávacího programu „Zdravý rok v mateřské škole“ se zaměřením na ekologickou výchovu a výchovu dětí k péči o své zdraví. Program vychází ze čtyř ročních období a je společný pro obě její pracoviště. Obě mateřské školy se nacházejí v okrajových částech města s možností vycházek do přírody, čehož využíváme při výchovné práci s dětmi.

75018306 ARES
Vznik 0
Telefony 466 303 507
Mobily 734 360 287
Bc. Naděžda Kirschová (ředitelka)
Jiřina Šolcová Dis. (zástupkyně ředitelky)
  • MŠ Duha, mateřská škola, školka, mateřská školka, Zdravý rok v mateřské škole, kritéria k přijetí dítěte do MŠ, jídelna, kroužky,