Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

3.6
★★★★★
★★★★★
(16)
Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk Bezdlužná

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk (dále jen OLÚ) vznikl jako příspěvková organizace Pardubického kraje podle ust. § 35, odst. 2, písmn. k) zákona č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 27, odst. 2, zákona č. 250 /2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydáním zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. Z/148/03 ze dne 17. 4. 2003. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 20, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním organizace je zajištění poskytování zdravotních služeb podle § 15 odst. 1, písm. a/ zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. OLÚ je zdravotnickým zařízením zajišťujícím v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou léčebně preventivní péči osobám s poruchami zdraví, které mají převážně vleklý průběh a potřebují zvláštní péči s výrazným rehabilitačním zaměřením. Charakterem poskytované péče je zčásti léčebnou onemocnění dýchacích cest (pneumologie a ftizeologie), duševních onemocnění, zajišťuje následnou a dlouhodobou lůžkovou péči, a zčásti ambulantní péčí onemocnění zmíněných zdravotních oborů.

Recenze

3.6
★★★★★
★★★★★
16 Google recenzí
00196096 ARES
DIČ CZ00196096
Vznik 1991
Telefony 465 612 111
Mobily 724 145 060
Ing. Rudolf Bulíček (ředitel)
Plícní oddělení (primář)
Plícní oddělení (vrchní sestra)
Psychiatrie
Psychiatrie (vrchní sestra)
LDN (primář)
LDN (vrchní sestra)
Ambulance (vrchní sestra)
  • Albertinum, odborný léčebný ústav, léčebný ústav, léčebna, příspěvková organizace, lůžková péče, psychiatrie, sociální lůžka, specializovaná péče, LDN, ambulantní péče, následná lůžková péče, dlouhodobá lůžková péče, ftizeologie, pneumologie, plicní onemocnění, duševní onemocnění, sociální služba, sociální služby, zdravotní služba, zdravotnická služba, zdravotní služby, zdravotnické služby, plicní oddělení, psychiatrické oddělení, oddělení ambulancí, poskytování zdravotních služeb, preventivní zdravotní péče, alergologie, imunologie, klinická imunologie, kelmatizace, chirurgie hlavy, chirurgie krku, ORL, fyzioterapie, klinický logoped, klinický psycholog, logoped, psycholog, všeobecné praktické lékařství, sterilizační centrum, radiologie, sociální poradenství, duchovní péče, odborná plicní konference, informace pro pozůstalé, sociální potřeby, duchovní potřeby, ošetřovatelská péče, ošetřovatelská služba, projekt eHealth, zdravotní péče, sociální péče, nutriční péče,dechová fyzioterapie