KVIS Pardubice a.s.

Předmětem naší činnosti je výstavba, rekonstrukce a opravy inženýrských sítí, a to především vodovodů, vodohospodářských staveb a kanalizací včetně příslušných objektů. Zabýváme se tlakovými zkouškami vodovodů a výtlačných řadů kanalizací, zkouškami těsností stok. Dále provádíme zemní protlaky zařízením Grundomat a hydraulickým protlačovacím zařízením PZ 200, jádrové vrtání a provozujeme půjčovnu stavební mechanizace.

46506934 ARES
DIČ CZ46506934
Vznik 1992
E-maily kvis@kvis.cz
Telefony 466 822 640
Ing. Pavel Jeništa (ředitel)
  • vodohospodářské stavby, dodavatel vodohospodářských staveb, výstavba vodovodů, vodovody, výstavba dešťových kanalizací, výstavba splaškových kanalizací, stokové sítě, vodní stavby, čistírny odpadních vod, jádrové vrtání, půjčovna stavební mechanizace, zemní protlaky, bezvýkopové technologie, tlakové zkoušky